• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Open Space – kreativa möten

Open Space – kreativa möten

Jag vänder mig till dig som vill organisera och skapa kreativa möten som bygger på deltagarnas delaktighet och engagemang. Jag anpassar arbetsform och metod efter syfte och innehåll.  Open space är den metod jag använder mest men jag använder även andra metoder när det passar bättre.

Urban Norlander