• +46-707-548803
 • urban@norlanderdialog.se
 • Handledning

  Jag arbetar för att deltagarna ska formulera stärka och utveckla sina egna kunskaper och kompetenser.

 • Psykodrama

  Psykodrama är ett sätt att utforska ”sanningen” genom dramatiska metoder.

 • Forumspel

  Forumspel handlar om att ta huvudrollen i sitt liv istället för att vara passiv åskådare.

 • Open Space

  Open Space ger förutsättningar för individer och organisationer att utnyttja sin fulla potential.

 • Coaching

  Som Coach arbetar jag för att klienten skall bli varse sina möjligheter att hitta de egna lösningarna.

Vad jag erbjuder

Jag erbjuder en rad tjänster där den röda tråden är är att frigöra och utveckla potentialen hos organisationer och enskilda.

Handledning

Jag jobbar med Processhandledning vilket innebär att målet är en kontinuerlig utveckling av yrkesrollen och yrkesidentiteten hos de som deltar. Vårt arbete kommer framför allt att syfta till att att formulera stärka och utveckla deltagarnas egna kunskaper.

Psykodrama

Psykodrama är ett sätt att utforska ”sanningen” genom dramatiska metoder, bearbeta upplevda situationer och träna inför framtiden. Psykodramascenen erbjuder ett ”laboratorium” där vi har möjlighet att fritt prova olika situationer.

Forumspel

Forumspel är ett användbart redskap när jag arbetat i skolklasser och med personalutveckling, kurser om ledarrollen och i handledning. Via spelen lyfts verkligheten in i rummet och det blir möjligt att utbyta tankar, idéer och känslor, och att lägga upp strategier för framtiden.

Open Space

Open Space är en mötesform som bygger på varje enskild deltagares engagemang och ansvar. Deltagarna på mötet sätter sin egen agenda och diskuterar det de är mest intresserade av med dem de är intresserade av att prata med.

Coaching

Professionell coaching vilar på en grund av respekt för klientens egen kunskap och förmåga. Som Coach arbetar jag för att klienten skall frigöra sin egen drivkraft och potential och bli varse sina möjligheter att hitta de egna lösningarna.