• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Tjänster online

Tjänster online

Vi behöver växla om till att arbeta alltmer On line. På den senaste tiden har Coronaviruset gjort att allt fler har tvingats till att göra det. Men även på längre sikt är det viktigt att begränsa vårt resande på grund av klimatet.

För er som är behov av Handledning, Coaching och Mötesdesign kan jag nu också erbjuda dessa tjänster on line.

Kreativa möten -Open Space

Att mötas online kan ibland upplevas svårt och det fysiska mötet ansikte mot ansikte är oftast oöverträffat. Men det är väldigt mycket som går att göra online och ibland är det till och att föredra inte minst med tanke på resor.

Att träffas online kräver en ännu tydligare struktur än ett fysiskt möte och med rätt upplägg kommer alla till tals och beslut som baserar sig på allas delaktighet kan fattas. Jag kan erbjuda mig att hålla i kreativa onlinemöten

De mötesformer jag främst använder är Open Space och World café

Läs mer om Open space och mötesfacilitering

Handledning

Jag bedriver handledning som innebär en  kontinuerlig utveckling av yrkesrollen och yrkesidentiteten hos deltagarna. Den syftar till att utnyttja resurserna i gruppen och stimulera det kollegiala lärandet samt att ge insikter i hur var och en själva kan påverka mötet med andra. Den syftar också till att stärka och utveckla arbetslaget som team.

När vi träffas online för att arbeta med frågor kan det ske genom att jag möter gruppen där samtliga befinner sig i ett särskilt rum eller också möter jag gruppen där var och en sitter med sin egen dator eller annan typ av skärm. Arbetsgången blir densamma och genom att jag lägger upp en tydlig struktur. Kan var och en få sin fråga belyst ur flera perspektiv.

Arbetsättet är i princip det samma som vid fysiska möten men jag  översätter dem till onlineformat.

Läs mer om handledning

Coaching

Jag bedriver professionell coaching som vilar på en grund av respekt för klientens egen kunskap och förmåga. Som Coach arbetar jag för att klienten skall frigöra sin egen drivkraft och potential och bli varse sina möjligheter att hitta de egna lösningarna.

De verktyg jag vanligtvis använder i det fysiska mötet fungerar bra online.

Läs mer om coaching

Kontakta mig om du vill veta mer