• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Open Space – kreativa möten

Open Space – kreativa möten

“Måste vi ha så många möten” “inte möte nu igen, jag måste ju jobba också” är alltför vanliga kommentarer i olika arbetsgrupper. Ändå är möten ett vanligt och viktigt arbetsredskap på många arbetsplatser och rätt utformade ger de inspiration och bidrar till kreativitet, arbetsglädje och konstruktiva lösningar där alla känner sig delaktiga.

Mina tjänster består i att organisera och  vara medskapande till kreativa möten som bygger på deltagarnas delaktighet och engagemang. Jag anpassar arbetsform och metod efter syfte och innehåll.  Open space är den metod jag använder mest men jag använder även andra metoder när det passar bättre.

Arbeta online

Jag erbjuder mig också att facilitera möten online. Att träffas så kräver en ännu tydligare struktur än ett fysiskt möte och med rätt upplägg kommer alla till tals och beslut som baserar sig på allas delaktighet kan fattas. Det går alldeles utmärkt att använda de mötesformer jag brukar använda, även online

Open Space

Open Space är en mötesform som bygger på varje enskild deltagares engagemang och ansvar. Och för den som vill utnyttja gruppens maximala kapacitet är det ett perfekt arbetssätt.

Open Space ger förutsättningar för individer och organisationer att utnyttja sin fulla potential. Deltagarna på mötet sätter sin egen agenda och diskuterar det de är mest intresserade av med dem de är intresserade av att prata med.

Open Space “uppfanns” av Harrison Owen i mitten på 80-talet när han insåg att många upplevde konferensernas kaffepauser som bland de mest intressanta händelserna. Då fick man prata med med dem man ville, om det som var mest intressant. Dvs det som var och en var mest engagerad i.

Så går det till

När ett möte ska hållas bjuds deltagarna in till mötet under ett gemensamt huvudtema. Väl på plats sätter de tillsammans agendan och listar alla frågeställningar som ska diskuteras. Frågorna diskuteras sedan i grupper och mötet avslutas med att man gemensamt summerar och bestämmer sig för vad som är nästa steg.

Fyra principer och en lag

För att Open Space ska fungera finns det fyra principer och en lag

Principerna är:
  • Vilka som än kommer är rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet)
  • Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet. Att inte oroa sig för vad vi “skulle ha gjort om…”)
  • När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras)
  • När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte. Ett ämne kan behandlas på kortare/längre tid än planerat)
Lagen är:

Lagen om mobilitet
Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats, till exempel till en annan arbetsgrupp.

Arbetsättet passar alla grupper som har ett engagerande tema de vill diskutera och fina lösningar på. Och det krävs att ledningen är öppen för att släppa loss de kreativa krafterna i gruppen. Gruppstorleken kan vara allt mellan 5 och 1000. Det fungerar bara engagemanget för frågan finns.

Jag bidrar med allt från planering till uppföljning av mötet.

Kontakta mig för mer information

urban@norlanderdialog.se +46707548803

 

Skicka en förfrågan här

%d bloggare gillar detta: