• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Handledning

Handledning

Mina utgångspunkter

Det här är en beskrivning av mina utgångspunkter och mitt arbetssätt. Det viktigaste är trots allt vad ni vill uppnå. Det är ni som är uppdragsgivare. Och vad jag med det som utgångspunkt kommer fram till i dialog med de som vill delta. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (45hp), teaterpedgog, diplomerad Coach (genom ICF) och psykodramaregissör TEP (Trainer Educator Practitioner genom NBE).

Syfte

Jag jobbar med processhandledning framför allt i grupp. Det innebär att målet är en kontinuerlig utveckling av yrkesrollen och yrkesidentiteten hos de som deltar. Arbetet i gruppen syftar framför allt att till att att formulera stärka och utveckla deltagarnas egna kunskaper.

Om ett arbetslag deltar kommer arbetet även att innebära arbetslagsutveckling och grupputveckling.

Innehåll

Deltagarna bestämmer själva vad de vill ta upp och de är experter på sin verksamhet. Min roll är att inspirera deltagarna att hitta nya perspektiv och ge metoder för hur de kan stötta varandra och att hjälpa dem att bättre använda sig själva och sina kunskaper och erfarenheter i den praktiska verksamheten.
Fokus i arbetet är både konkreta, praktiska och personliga, känslomässiga aspekter av arbetet och jag lägger stor vikt på relationer och förhållningssätt.

Arbetssätt

Det är många gånger svårt att beskriva en frågeställning eller träna på att hitta olika förhållningssätt enbart med hjälp av samtal. Eftersom jag har en bakgrund som teaterpedagog och psykodramatiker kommer vi att, i den mån gruppdeltagarna känner sig bekväma med det, ha möjlighet att arbeta med kreativa metoder av olika slag.

Arbetssätt online

När vi träffas online för att arbeta med frågor kan det ske genom att jag möter gruppen där samtliga befinner sig i ett särskilt rum eller också möter jag gruppen där var och en sitter med sin egen dator, surfplatta eller telefon. Arbetsgången blir densamma som när vi ses fysiskt men kräver en tydligare struktur. Jag använder flera metoder som fungerar lika bra online som vid fysiska möten.

Förutsättningar

Gruppen träffas var tredje eller var fjärde vecka. Tre timmar per träff eller enligt överenskommelse.
Gruppen kan bestå av upp till 15 personer men optimalt är 4-7. Detta för att alla ska få utrymme och för att man ska kunna gå på djupet med de frågeställningar som tas upp.
Gruppen har har en överenskommelse om tystnadsplikt. Dvs det som sägs i gruppen stannar där om man inte har kommit överens om att något behöver föras vidare. Frågorna som tas upp bestäms av deltagarna.
Efter en första träff då vi stämmer av förväntningar och förutsättningar bestämmer vi om och hur vi går vidare.

Här av dig om du är intresserad

/Urban Norlander
urban@norlanderdialog.se, +46 70 7548803

 
Skicka en förfrågan här

%d bloggare gillar detta: