• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Handledning genom psykodrama

Handledning genom psykodrama


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet

— Helgseminarium om att använda psykodrama som metod i handledning
18-20 oktober 2019 i Karlstad

Genom att inkludera  kreativa metoder i handledning engageras hela personen i handledningsprocessen och känsla och intellekt kopplas samman.

Seminariet riktar sig framför allt till dig som är handledare och vill utveckla din repertoar och använda kreativa metoder, och till dig som håller på med psykodrama och vill använda det i handledning.
Psykodrama innehåller många metoder och tekniker som kan fördjupa och vara komplement till samtalet.

  • Spegeln ger dig möjlighet att se situationer ur nya och oväntade perspektiv.
  • Rollbytet gör att du kan se situationen och dig själv ur klientens perspektiv.
  • Genom att få det dilemma uppspelat kan du få gruppens perspektiv.
  • Genom rollspel får du prova ut möjliga handlingsalternativ och träna inför kommande svåra situationer.
  • Genom att gestalta gruppens relationer och byta roll med var och en får du vägledning i de underliggande strömningarna i en grupp.

Scenen kan ses som ett laboratorium där allt är möjligt och där inga experiment får ödesdigra konsekvenser.Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. I handledningssammanhang betonas utvecklingen av den professionella yrkesrollen

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmardrömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet, engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft.

Under helgen kommer vi att arbeta praktiskt med de frågeställningar som finns i gruppen varvat med teoretiska inslag.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog och professionell coach samt handledare utbildad vi Ersta Sköndal Bräcke.

Laina Stolt, psykodramaregissör (CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners)
 Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Praktisk information

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av psykodrama. Arbetet under helgen är en process och det går inte att anmäla sig till enbart en dag.

Plats: Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad
Tider: Fredag 18:30 – 21.00 Lördag 09.30 – 20.00; söndag 9.30 – 16.00
Kostnad: 
2300:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Anmälan och ytterligare information

Senaste anmälningsdag är 16 september
Anmäler du dig före 10 augusti får du 10% rabatt

Anmäl dig genom att skicka ett mail till
urban@norlanderdialog.se

Norlander Dialog AB,
Urban Norlander
, Gösvägen 68
, 66340 Hammarö
, 0707-548803

Eller fyll i detta formulär:

Anmälan

D Bokning är inte längre tillgänglig för det här evenemanget

Urban Norlander