• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy enligt GDPR

Allmänt

Denna policy gäller fr.om. den 26 april 2018

Behandling av personuppgifter
Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar följande personuppgifter relaterade till dig som användare:

Uppgifter som du lämnar direkt till oss via formulär på Norlander Dialog ABs webbplats.

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att administrera aktiviteter och arrangemang och kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för Norlander Dialog AB att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss.

    Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i verksamheten.

  2. För att skicka er nyhetsbrev via e-post, dvs namn, e-post och ort 
Rättsliga grunder för behandlingen

För punkt 1 under ändamålen är den rättsliga grunden att du ingått ett avtal med Norlander Dialog AB om att använda våra tjänster. (Tex att ni gjort bokningar av kurser)

För punkt 2 under ändamålen är den rättsliga grunden ett samtycke från dig. Du lämnar ditt samtycke för punkt 2 genom att du registrerar din e-postadress på webbplatsen.

För att personuppgifter i vårat register ska vara aktuella inhämtar vi regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.

Du kan när som helst återkalla samtycket för en eller flera av dessa punkter genom att avregistrera dig eller genom att kontakta oss.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi raderar dina uppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för verksamheten. 
Om du avslutar din prenumeration på nyhetsbrev raderas uppgifterna automatiskt . Om du begär radering av dina uppgifter så raderas de snarast möjligt, dock senast efter 1 månad. 

Viss köphistorik kan komma att sparas längre för att inte bryta mot lagar t.ex. om bokföring eller för att kunna följa upp försålda tjänster eller eventuella reklamationer.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till tredje part. Undantag från detta kan gälla för en enskild aktivitet då parten är medarrangör i arrangemanget eller aktiviteten och det är nödvändigt för administrationen. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

Vill du ha ett registeruttdrag behöver du skicka in en skriftlig förfrågan till Norlander Dialog AB. Din förfrågan ska innehålla ditt namn och en kopia på din legitimation. Du kommer få svar på din förfrågan via brev inom en månad, som skickas till din folkbokföringsadress. 

Skicka din förfrågan till:  
Norlander Dialog AB
Gösvägen 68
66340 Hammarö 

Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Norlander Dialog AB är skyldig enligt lag eller förordning att spara uppgifterna. (För bokföring gäller 7 år)

Du kan när som helst avregistrera dig från våra e-postutskick. Detta kan du göra genom en länk i våra utskick eller genom att 
kontakta oss.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Intigritetsmyndigheten).

%d bloggare gillar detta: